Shibataea of Kumasasa

Shibataea of Kumasasa
03. May 2005

Bambus