Der wildfarbene kleine Kater Io
Portrait Somalikater Io of Kumasasa
28. September 2008

Bambus