Kazoo, Odaiko und Timba
(v.l.) Kazoo, Odaiko und Timba
11. Oktober 2007

Bambus