Timba, Kazoo und Odaiko
(v.l.) Timba, Kazoo und Odaiko
10. September 2007

Bambus